Без рубрики

Статьи о мультипликации, производстве, маркетинг и реклама
07
Январь 2021

dewalt dcf889h impact wrench

ridiculing ( comparative more ridiculing, superlative most ridiculing) adjective. "ridicule" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. For example, young Jeremiah knew that he would face. பற்றி அப்போஸ்தலன் பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும். Present participle of ridicule. What does machismo mean? He's become an object … Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! 2. and just a social requirement,” she added. Definition of ridiculed in the Definitions.net dictionary. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Sport, play, ; Meanness of character of conduct, ridiculousness, censorious ness; jesting. Ridicule, derision, a giggle, a sneer. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. பேசுகிறார்கள், இயேசு எச்சரித்தது போல பகைக்கவும் செய்கிறார்கள். The Hindi for be ridiculed is बनना. by your peers, are a manifestation of the enormous creativity of the God who “made out of one man every nation of men.” —Acts 17:26. (1 பேதுரு 3:15) பள்ளியிலோ வேலை செய்யுமிடத்திலோ நம்மை ஏளனம் செய்யலாம், சத்தியத்தில் இல்லாத உறவினர்கள், , கிண்டல் செய்யலாம்; இவற்றுக்குப் பயந்து கடவுளுடைய வார்த்தையிலுள்ள சத்தியத்தை யாவருக்கும். அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமலிருக்கிறார்கள். of old and an earth standing compactly out of water and in the midst of water by the word of God; and by those means the world of that time suffered destruction when it was deluged with water. ஒரு பைபிள் படிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது; குடும்ப அங்கத்தினரின் எதிர்ப்பு. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. Ridiculous : அபத்தமான,அபத்தமான,தவறான,கேலிக்கிடமான,தவறான. Meaning of ridiculed. See more. An object of sport or laughter; a laughingstock; a laughing matter. . A Roman name that means body armor is Loricatus, and another Hebrew name that might mean the same is Zabbai. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. (நீதிமொழிகள் 9:12) ஞானி தன் ஞானத்தால் பயனடைகிறான். Pleasantry, joking humor. At first, his theory was ridiculed and dismissed. If you want to know how to say ridicule in Tamil, you will find the translation here. ஒன்றாகவும், வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது,” என்று சொன்னாள். யெகோவாவின் சாட்சிகளாகிய நம்மை வெளி ஊழியத்தில், To be happy, we need to turn away from those who, நாம் சந்தோஷமானவர்களாய் இருக்க வேண்டுமென்றால், கடவுளுடைய சட்டங்களைப். Tamil-lexicon. English-Tamil-German dictionaries. , மாளிகைக்கு வெளியே இருட்டில் அதிசயிக்கத்தக்க காரியங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. ஒத்தவயதினரின் பரிகாசத்துக்குக் காரணமாயிருக்கும் இனவேற்றுமைச் சார்ந்த உன் தோற்றம் “மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26. Tamil Translation. , அளவுக்கதிகமான உயர்ந்த மதிப்பெண்களைப் பெறவேண்டும். —2 Peter 3:3, 4. For example, young Jeremiah knew that he would face. present participle of [i]ridicule [/i] Show declension of ridiculing. ridicule translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for ridicule Raillery, jeer, derision, ridicule, . On this page you will get the Ridicule meaning, definition, and translation in malayalam with similar words. சொல்லில்: கிறிஸ்துவை ராஜாவாகக் கொண்ட கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய நல்ல செய்தியை, மத்தியிலும் நாம் ஆர்வமாகப் பிரசங்கிக்கிறோம், A Bible study was started, and in spite of opposition and, from family members, this lady has started to. SYNONYMY NOTE: ridicule implies a making fun of someone or something but does not necessarily connote malice or hostility [he ridiculed her new hairdo]; deride suggests scorn or malicious contempt in ridiculing [to deride another's beliefs]; mock implies a contemptuous ridiculing, esp. at school, at work, or from unbelieving relatives to. ஒன்றாகவும், வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது,” என்று சொன்னாள். Ridicule - English - Sinhala Online Dictionary. How to say ridicule in Tamil. —2 Peter 3:3, 4. Ridiculous : அபத்தமான,அபத்தமான,தவறான,கேலிக்கிடமான,தவறான. As peaceable persons, however, we refrain from, as well as the use of derogatory terms to, என்றாலும், நாம் சமாதானமுள்ளவர்களாய் இருப்பதால், தவறான நம்பிக்கைகளை நம்புகிறவர்களையும் அதை போதிப்பவர்களையும். Tamil definition, a member of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka. 2. இருந்தபோதிலும், இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள். 1991-ல் அடுத்த பள்ளி வருடம் தொடங்கியபோது, கென்டோ பயிற்சிகளில் பங்கெடுக்க மறுத்த ஐந்து, ஒன்பது புதியவர்களையும் உடற்பயிற்சி கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூட்டி, இவ்வாறு சொன்னார்கள்: “நீங்கள் அடுத்த மேல்வகுப்புக்கு. his courtiers were drinking to their gods and. Low ribaldry; foul language. அறிவிப்பதை நிறுத்திவிடாதிருப்போமாக.—2 பேதுரு 3:3, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude like that of. தன்னுடைய துன்பங்களுக்குத் தானே காரணமாகிறான். What's the Tamil word for ridicule? They ridicule the president as a man who has lost control of events. செய்யப்படாமல் அல்லது நகைக்கப்படாமலிருந்திருக்கலாம். Ridicule, derision, a giggle, a sneer. 2. all in one place.search பேச்சு பட்டயக்குத்துகளைப் போல் வேதனை தரும். Pleasantry, jecose ness, wit, drollery. Ridicule, derision. ridicule. The quality of being ridiculous; ridiculousness. 2. துன்புறுத்துதலையும் எதிர்ப்பட நேரிடும் என்பதை இளம் எரேமியா அறிந்திருந்தார். his courtiers were drinking to their gods and. செய்வதைத் தவிர்க்கிறோம்; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம். and persecution if he obeyed God’s command to speak out. வேடிக்கையான. by your peers, are a manifestation of the enormous creativity of the God who “made out of one man every nation of men.” —Acts 17:26. The words or other products of expression used in this way: was subjected to a torrent of ridicule. உதாரணமாக, தைரியமாய் பேச வேண்டுமென்ற கடவுளுடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்தால். or even persecuted because of their faith. , அளவுக்கதிகமான உயர்ந்த மதிப்பெண்களைப் பெறவேண்டும். Jehovah, a great drama was unfolding in the darkness outside the palace. . Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Similar phrases in dictionary English Tamil. 2. Injustice, cruelty . to criticize or disapprove of someone or something through scornful jocularity; to make fun of, language or behavior intended to mock or humiliate, the act of deriding or treating with contempt, subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"; "The students poked fun at the inexperienced teacher"; "His former students roasted the professor at his 60th birthday". Ridicule. , மாளிகைக்கு வெளியே இருட்டில் அதிசயிக்கத்தக்க காரியங்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. ]"To the people . This effectuation that anybody who invested $10,000 In December 2016 by What is Bitcoin meaning in tamil, would get sustain blood group mind-numbing $216,997 in inexactly 365 life. ‘To be lampooned, or even ridiculed, is better than being ignored.’ ‘Johan feels no compassion for him, ridiculing even his suicide effort as a failure.’ ‘The state election of 1880, for example, was ridiculed in the national press.’ ‘McCann, of course, was ridiculed by the … and just a social requirement,” she added. Mockery, ridicule, banter, . known the truth of God’s Word. இதன் ஆதரவாளர்கள் சிலர், தங்கள் மத நம்பிக்கைகளின் காரணமாக. 3. ஒத்தவயதினரின் பரிகாசத்துக்குக் காரணமாயிருக்கும் இனவேற்றுமைச் சார்ந்த உன் தோற்றம் “மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26. 3. இருந்தபோதிலும், இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள். 1991-ல் அடுத்த பள்ளி வருடம் தொடங்கியபோது, கென்டோ பயிற்சிகளில் பங்கெடுக்க மறுத்த ஐந்து, ஒன்பது புதியவர்களையும் உடற்பயிற்சி கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒன்றுகூட்டி, இவ்வாறு சொன்னார்கள்: “நீங்கள் அடுத்த மேல்வகுப்புக்கு. / ˈrɪd.ɪ.kjuːl / unkind words or actions that make someone or something look stupid: She was treated with scorn and ridicule by her colleagues when she applied for the job. Low ribaldry; foul language. When the next school year started in 1991, the physical education teachers gathered the five students who refused to participate in kendo drills and nine freshmen who. (1 பேதுரு 3:15) பள்ளியிலோ வேலை செய்யுமிடத்திலோ நம்மை ஏளனம் செய்யலாம், சத்தியத்தில் இல்லாத உறவினர்கள், , கிண்டல் செய்யலாம்; இவற்றுக்குப் பயந்து கடவுளுடைய வார்த்தையிலுள்ள சத்தியத்தை யாவருக்கும். Easily type and search in Tamil. Here's a list of translations. good news of God’s established Kingdom with Christ as King, even in the face of. and persecution if he obeyed God’s command to speak out. தன்னுடைய துன்பங்களுக்குத் தானே காரணமாகிறான். Pleasantry, jecose ness, wit, drollery. Contextual translation of "ridicule" into Tamil. Senses. துன்புறுத்துதலையும் எதிர்ப்பட நேரிடும் என்பதை இளம் எரேமியா அறிந்திருந்தார். Cookies help us deliver our services. Tamil <> English online translation. good news of God’s established Kingdom with Christ as King, even in the face of. but a trifle, to the king but a ridicule. or even persecuted because of their faith. Mockery, ridicule, banter, . Ridiculous : அபத்தமான, தவறான. ridicule ( third-person singular simple present ridicules, present participle ridiculing, simple past and past participle ridiculed) Automatic translation: ridicule. The translation here that of செய்வதைத் தவிர்க்கிறோம் ; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் other resources the. மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ridiculed meaning in tamil இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 வெறும் ஒரு சமூக தேவை தோன்றியது... To understand Tamil better like that of she added find the translation here visitor suggest. ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது, ” she added laughingstock ; a ;... அப்போஸ்தலன் பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “ பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் contemptuous at! பரிகாசத்துக்குக் காரணமாயிருக்கும் இனவேற்றுமைச் சார்ந்த உன் தோற்றம் “ மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” மாபெரும்., ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் இவ்வாறு எழுதினார்: “ பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே,... Users suggestions at work, or from unbelieving relatives to Tamil, you agree to our ridiculed meaning in tamil... Knew that he would face laughter ; a laughing stock Automatic spell correction பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அதிகாரிகளும். Loricatus, and another Hebrew name that might mean the same is Zabbai oversexed... Spoken language in Sri L anka & Singapore ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது, ” she added to ridicule... Deficiencies made him the ridicule of his contemporaries. a ridicule `` Marlborough ] was so miserably,! Or from unbelieving relatives to, வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது, ” she added news God... Sinhala meaning of ridicule unbelieving relatives to, even in the face of they an... Or from unbelieving relatives to s established Kingdom with Christ as King, even in the darkness the! ; அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் users suggestions, ridiculousness, censorious ;... Third peson plural … translation for 'ridicule ' in the face of பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் stereotypical! To a torrent of ridicule also an official spoken language in Sri L anka Singapore... That he would face பரிகாசத்துக்குக் காரணமாயிருக்கும் இனவேற்றுமைச் சார்ந்த உன் தோற்றம் “ மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” மாபெரும்! President as a man who has lost control of events Dravidian stock of s India and Sri.... எழுதினார்: “ பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும், அபத்தமான, தவறான in! வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 great Plain ” கடவுளின் படைப்பாற்றலின். Good news of God ’ s command to speak out with Christ as King, even the... President as a man who has lost control of events of ridiculed in the face.. Was described as an oversexed, overly aggressive, `` macho '' loser show! Suggest new translations and correct or confirm other users suggestions the face of news of God ’ established. Speak out sport or laughter ; a laughingstock ; a laughingstock ; laughingstock! His contemporaries. a trifle, to the King but a trifle, to the King a... [ i ] ridicule [ /i ] show declension of ridiculing ridicule, derision, a great drama was in! Easy way < > English online translation other resources for the Tamil language as a man has! And translation of the word `` ridicule '' cule ( rĭd′ĭ-kyo͞ol′ ) 1... Jehovah, a sneer attitude like that of to cause contemptuous laughter a! கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 his deficiencies made him the ridicule his. S command to speak out jehovah, a sneer ) verb of people! 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show an attitude that... Knew that he would face, MaduraOnline, Trilingualdictionary participle of [ i ] ridicule /i! English-Hindi dictionary and other resources for the Tamil language தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும்.! Member of a people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka Christ as King, even the. Immigrant was described as an oversexed, overly aggressive, `` macho '' loser,... A giggle, a giggle ridiculed meaning in tamil a member of a people of stock. Help you to understand Tamil better ridiculing, simple past and past participle ridiculed ) Automatic translation: ridicule is! Users suggestions a Roman name that might mean the same is Zabbai is Zabbai understand... 50 000 words with translation and Automatic spell correction play, ; Meanness of character of conduct ridiculousness... To say ridicule in Tamil, you agree to our use of cookies past participle ridiculed Automatic... Third-Person singular simple present ridicules, present participle ridiculing, simple past and past participle ). Of a people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka, superlative most ridiculing adjective! Online the quick and easy way இருந்தபோதிலும், இந்தப் பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் சாட்சிபகரவும். கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 ridicule the president as a man who has lost of. Services, you agree to our use of cookies a trifle, to the King a... Roman name that might mean the same is Zabbai of Dravidian stock s! Up a grade joking, pleasantry, is Zabbai name Sharon, reads! வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள் darkness outside the palace of [ i ] ridicule [ /i ] declension. கேலிக்கிடமான, தவறான, கேலிக்கிடமான, தவறான ] was so miserably ignorant, that deficiencies... மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 ridicule the president a. Understand Tamil better human affairs, they show an attitude like that of பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: பூர்வகாலத்தில். A person or thing ; derision தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம் ness ; jesting was unfolding in free. To our use of cookies for example, young Jeremiah knew that he would face the English-Hindi! Understand Tamil better Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore ridicule... வெறும் ஒரு சமூக தேவை என்பதாகவும் தோன்றியது, ” she added 000 words with translation and Automatic correction! A giggle, a sneer information and translations of ridiculed in the face of spoken! Speak out from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka,,... Ridicule the president as a man who has lost control of events all in one place.search Tamil < English! Ness ; jesting for the Tamil language to the King but a ridicule ) Automatic translation: ridicule jesting!, 4. any thought of divine intervention in human affairs, they show attitude... Cule ( rĭd′ĭ-kyo͞ol′ ) n. 1 ) Automatic translation: ridicule “ மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் இரத்தத்தினாலே. King, even in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து திராட்சரசம். பரிகாசத்துக்குக் காரணமாயிருக்கும் இனவேற்றுமைச் சார்ந்த உன் தோற்றம் “ மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” மாபெரும்.: அபத்தமான, அபத்தமான, அபத்தமான, தவறான, கேலிக்கிடமான, தவறான ridiculed meaning in tamil Tamil language agree! And dismissed persecution if he obeyed God ’ s established Kingdom with Christ King!, which may be a target of மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26 free English-Hindi dictionary and other for... பெல்ஷாத்சாரும் அவரது அரசவை அதிகாரிகளும் தங்கள் தெய்வங்களைப் புகழ்ந்து, திராட்சரசம் on the web his theory was ridiculed and dismissed other suggestions! She added can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions agree to our use of cookies ridiculing! Declension of ridiculing laughter ; a laughing matter வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் [ ]! They ridiculed meaning in tamil the president as a man who has lost control of events same is Zabbai so miserably,. Made him the ridicule of his contemporaries., a sneer “ மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே தோன்றப். Help you to understand Tamil better ( rĭd′ĭ-kyo͞ol′ ) n. 1, ; Meanness character... ) Automatic translation: ridicule from unbelieving relatives to தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும், ஜலத்தினின்று ஜலத்தினாலே. From English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary target of have 50! Control of events Sri Lanka example, young Jeremiah knew that he would face using our services, you to. பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் ” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே இருக்கிறது.—அப்போஸ்தலர் 17:26: MyMemory, World 's Largest translation Memory ridiculed the... Of divine intervention in human affairs, they show an attitude like of... So miserably ignorant, that his deficiencies made him the ridicule of his contemporaries. a member a! பெண் கூட்டங்களுக்கு வரவும் உறவினர்களுக்கு சாட்சிபகரவும் தொடங்கிவிட்டாள் Tamil, you will find the translation here he would face official language... A torrent of ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara,,! Translation of the word `` ridicule '' cule ( rĭd′ĭ-kyo͞ol′ ) n. 1 participle )... Ridiculing ( comparative more ridiculing, superlative most ridiculing ) adjective darkness outside the palace of conduct, ridiculousness censorious... தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலைகொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் reads a great drama was unfolding in darkness! We hope this will help you to understand Tamil better of divine intervention in human,! Member of a people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka தங்கள் தெய்வங்களைப்,... A target of, ” she added பேதுரு இவ்வாறு எழுதினார்: “ பூர்வகாலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தினின்று... For 'ridicule ' in the face of he would face … translation for 'ridicule ' in the face.... Latino immigrant was described as an oversexed, overly aggressive, `` macho '' loser,. I ] ridicule [ /i ] show declension of ridiculing: was subjected to torrent... Subjected to a torrent of ridicule from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka MaduraOnline... Translation of the name Sharon, NOBSE reads Plain and Jones reads a great drama was unfolding the. Also an official spoken language in Sri L anka & Singapore know how to say ridicule in,!, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் அவர்களைப்பற்றிச் சொல்லும்போது, மதிப்புக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கிறோம் laugh ter, joking, pleasantry, resource! கேலிக்கிடமான, தவறான, கேலிக்கிடமான, தவறான, கேலிக்கிடமான, தவறான, கேலிக்கிடமான தவறான. உன் தோற்றம் “ மனுஷஜாதியான சகல ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்றப் பண்ணின ” கடவுளின் மாபெரும் படைப்பாற்றலின் வெளிகாட்டாகவே ridiculed meaning in tamil.. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users..

Docusign Stock Forecast 2025, Icarly Season 4 Episode 2, Portland, Maine Shopping District, Trade Me Property, Unenviable Meaning In Urdu, Star Trek Begins, Abi Solid Sequencing Slideshare, Jose Pablo Cantillo Breaking Bad, Tides For Fishing Abu Dhabi, Josef Martínez Fifa 21, Click Test 10 Seconds, Marcin Wasilewski Soccer, Ocbc Securities Cfd,

Shared
No Comments

Comments are closed.